• https://2.bp.blogspot.com/-CsWJcUO3eXE/XpNTAIgs4pI/AAAAAAAADNw/E01ElWgopZAwyePvt9GaYoRZP3nkdqcxQCNcBGAsYHQ/s1600/PSA%2B43.jpg

Kurikulum Merdeka

 Kurikulum Merdeka adalah konsep bersekolah di mana siswa diberi peluang untuk belajar tentang topik dan subjek yang paling berarti baginya. Ide ini telah diusulkan oleh Fernando M. Reimers, seorang profesor pendidikan dari Harvard University, dan juga pengasas lebih dua belas tahun Kurikulum Merdeka Global Initiative. Kurikulum Merdeka menggantikan hak siswa untuk belajar bagaimana menjadi pemikir cerdas, berkebolehan dan berupaya mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

Kurikulum Merdeka menekankan pada pelbagai pendekatan dalam mendidik siswa. Ia tidak terikat dengan modul, manual atau pengajaran preskripsi secara mekanikal. Sebagai alternatif, ia memberi tumpuan kepada konsep pembelajaran pemikiran kritis melalui penglibatan berkesan yang mengintegrasikan pelbagai aspek, terutama kompetensi dan nilai-nilai sosial. Pemikiran yang menjadi asasnya ialah semua orang boleh mempelajari di mana sahaja mereka mahu, dan tidak perlu mengehadkan diri kepada kurikulum yang ditetapkan berdasarkan pengalaman.

Kurikulum Merdeka berusaha, secara tidak langsung, untuk mencabar pelbagai aspek sistem pendidikan formal. Ia cuba menggalakkan pembelajaran yang berteraskan penyelesaan masalah dan pendekatan berfikir selepas mengembara, membolehkan siswa belajar dengan melibatkan penglibatan dalam informasi dan alam sekitar nyata serta kemahiran digital untuk mencari maklumat yang relevan.

Penerapan Kurikulum Merdeka telah menunjukkan banyak hasil positif. Antaranya, ia telah meningkatkan kemahiran siswa dalam membuat keputusan, berfikir kritikal dan bertindak berfikir, serta meningkatkan kemahiran pendekatan pembelajaran kemahiran hidup. Siswa menjadi lebih aktif, berfikir dan berkongsi pengalaman, serta mempunyai kuasa yang lebih besar untuk menyesuaikan pembelajaran mereka sendiri. Selain itu, kelas lebih gembira dan terfokus dengan pelajar yang sentiasa memperluaskan ciri-ciri social mereka.

Kurikulum Merdeka juga telah berjaya mempromosikan kepimpinan dan kerjasama, meningkatkan kerjasama sekolah dan keluarga dalam pendidikan serta mewujudkan pendidikan yang inklusif lulusan sekolah.

Meskipun Kurikulum Merdeka telah membawa pelbagai kebaikan, ia juga mempunyai kelemahan besar. Sistem kurikulum masih lagi bergantung pada pendekatan pengajaran dan peperiksaan yang tradisional, yang merupakan aspek penting untuk memastikan siswa berada pada tahap yang relevan. Ini bermakna sesetengah siswa boleh tertinggal dengan peperiksaan formal kerana mereka hanya boleh menunjukkan kemahiran dan kebolehan dalam konteks yang lebih luas.

Walaupun ada kelemahan, banyak orang percaya bahawa Kurikulum Merdeka adalah salah satu cara terbaik untuk menyokong masa depan generasi yang akan datang. Ini adalah sistem pendidikan yang berdaya tarikan dan mencabar, yang membolehkan siswa berkembang ke arah yang mencabar dan kreatif. Kurikulum Merdeka adalah cara terbaik untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua siswa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

About

Situs Resmi Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia Kec. Parongpong

Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi dibawah naungan PGRI. IGTKI-PGRI Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi yang sudah berdiri sangat lama, sehingga organisasi sudah mempunyai banyak pengalaman dalam ikut serta memajukan pendidikan anak di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kepengurusan di dalam organisasi dilaksanakan secara regular dan terpadu, sehingga menghasilkan reorganisasi pergantian estafet yang produktif.

Salah satu penghargaan yang diterima oleh IGTKI-PGRI Provinsi Jawa Barat dari Ketua IGTKI-PGRI Pusat adalah tentang manajemen yang tertata rapi. Organisasi berjalan efektif dan efesien sehingga bidang-bidang organisasi dapat memunculkan ide-ide dan gagasan dalam kemajuan organisasi IGTKI-PGRI Provinsi Jawa Barat. Proses instruksi dan komando baik dari atasan maupun mitra organisasi mampu bersinergi dengan program-program yang sudah direncanakan. Sehingga organisasi IGTKI-PGRI Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi yang professional.

Pengalaman Organisasi
IGTKI-PGRI Provinsi Jawa Barat mempunyai banyak pengalaman dalam berorganisasi, karena organisasi ini berdiri memasuki usia yang sudah panjang. Pasang surut kehidupan berbangsa dan bernegara telah dilalui tanpa sedikitpun kemunduran yang dialami oleh IGTKI-PGRI Provinsi Jawa Barat. Pengurus-pengurus selalu semangat dan kompeten dalam mengantarkan serta menjembatani anggotanya untuk lebih maju dalam berbagai aspek pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Dalam berbagai kesempatan organisasi ini juga mengantarkan guru-guru menjuarai berbagai kegiatan yang diadakan oleh pengurus Pusat.

Pengalaman Pengurus
IGTKI-PGRI Provinsi Jawa Barat memiliki pengurus-pengurus disamping sebagai guru TK mereka mempunyai kegiatan yang sangat produktif, yang diantaranya sebagai Narasumber, Mentor, Pembicara, Asessor, Penulis, Pengurus APKS Provinsi dan lain sebagainya.

Pages